FÖVQƏLBƏŞƏR

сверхчеловеческий
FÖVQƏLADƏLİK
FÖVQƏLTƏBİİ

Digər lüğətlərdə