FISIL-FISIL

Pıçıltı ilə, yavaş səslə, yavaş-yavaş. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

FƏSİH ƏRƏB
FİDAN