FƏLƏQQƏ

Bax: falaqqa. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

FƏLƏQQƏ
FƏND-FEL

Значение слова в других словарях