FANER

I
сущ. фанера:
1. тонкие листы древесины для облицовки столярных изделий. Üzlük faner облицовочная фанера
2. древесный материал из нескольких склеенных тонких пластин дерева с перекрестным расположением волокон древесины. Suyadayanıqlı faner водостойкая фанера, çoxqatlı faner многослойная фанера
II
прил. фанерный:
1. относящийся к фанере. Faner qatları фанерные слои
2. связанный с изготовлением фанеры; фанерочный. Faner fabriki фанерная фабрика, faner mişarı фанерная пила
2) сделанный из фанеры. Faner qapı фанерная дверь, faner tavaları фанерные плиты, faner özəyi фанерная сердцевина
FANATİZM
FANERLƏMƏ
OBASTAN VİKİ
Fanerozoy
Fanerozoy və ya Fanerozoy eonu — Geoxronoloji cədvəldə 4 eondan sonuncusu. Bol bitki və heyvan aləminə sahib dövrdür. 541 milyon il əvvəl başlamışdır və bu günə qədər dəvam edir. Prekembri adlanan fanerozoydan əvəlki dövr hal hazırda 3 eona: Katarxey, Arxey və Proterozoy eonlarına bölünmüşdür. Fanerozoy dövrü bir sıra heyvan tiplərinin qalıcı dəlillərinin qəfil görünməsi; bu tiplərin müxtəlif formalarda təkamülü; mürəkkəb bitkilərin yaranması və inkişafı; balığın təkamülü; həşərat və tetrapodların ortaya çıxması; və müasir faunanın inkişafı ilə xarakterizə edilir. Quruda bitki həyatı erkən Fanerozoy eonunda ortaya çıxdı. Bu müddət ərzində tektonik qüvvələr qitələrin hərəkət etməsinə və nəticədə Pangeya (ən son superqitə) adı ilə tanınan tək bir quruparçasını yaratmasına səbəb oldu. == Etimologiyası == Eonun adı qədim yunan dilində φανερός (phanerós) və ζωή (zōḗ) sözlərindən qaynaqlanır və görünən həyat deməkdir. Çünki bir zamanlar həyatın bu eonun ilk dövrü olan Kembridə başladığı düşünülürdü. Fanerozoy termini ilk dəfə 1930-cu ildə Amerikalı geoloq Corc Halkot(1876-1953) tərəfindən işlənmişdir.

Digər lüğətlərdə