FEL

Bax: feil. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

FARMAŞ
FEL ƏRƏB

Значение слова в других словарях