FELDAR

ərəb. fel, fars. dar

Hiyləgər, kələkbaz, fəndgir, fırıldaqçı.

Ay feldar, tez get bilərziyi gətir. (“Arzı-Qənbər”)

FEL ƏRƏB
FELDAR

Значение слова в других словарях