FELDAR

ər. feil, fars. – dar

Hiyləgər, kələkbaz, fəndgir, fırıldaqçı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

FELDAR
FELİ DÖNMƏK

Значение слова в других словарях