FEODALİ́ZM

is. [ lat. feodum – malikanə.] Orta əsrlərdə xüsusilə Qərbi Avropada torpağın, istehsal vasitələri və kəndlilərin tək bir feodalın ixtiyarında olmasına əsaslanan, ümumdünya tarixi tərəqqinin gedişində ictimai-iqtisadi formasiyaların əvəz olunmasından ibarət bütöv dialektik prosesin orta həlqəsini təşkil edən ictimaiiqtisadi formasiya. Feodalizm dövrünün ideologiyası. Feodalizm zəmanəsi quldarlıq quruluşu ilə kapitalizm arasındakı dövrü əhatə edir.

Синонимы

  • FEODALİZM FEODALİZM (tar.) [David:] Hərçəndi bəziləri kababı feodalizm dövrünün qalığı adlandırır (H.Abbaszadə); DƏRƏBƏY(İ)LİK (köhn
FEODÁL
FERMA

Значение слова в других словарях