GÜBRƏLƏMƏK

f. Torpağa gübrə vermək. Tarlanı gübrələmək.
GÜBRƏLƏMƏ
GÜBRƏLƏNDİRİLMƏ

Значение слова в других словарях