GÜBRƏLƏNMƏK

məch. Gübrə vurulmaq, gübrə verilmək. Tarla gübrələndi.
GÜBRƏLƏNMƏ
GÜBRƏLƏTMƏ

Значение слова в других словарях