GÜBRƏLİ

sif. Gübrəsi olan, gübrə verilmiş, gübrələnmiş. Gübrəli torpaq.
GÜBRƏLƏTMƏK
GÜBRƏSƏPƏN

Значение слова в других словарях