GÜBRƏSƏPƏN

sif. k.t. Torpağı gübrələyən; gübrəverən. Gübrəsəpən maşın.
// İs. mənasında. Gübrəsəpəni təmir etmək.
GÜBRƏLİ
GÜBRƏSİZ

Значение слова в других словарях