GÜCSÜZLÜK

is. Gücsüz adam və ya şeyin keyfiyyəti: qüvvətsizlik, zəiflik.
[Pərşan Sənubərə:] And içmək də ağlamaq kimi gücsüzlük, iradəsizlik əlaməti deyilmi? B.Bayramov.

Синонимы

  • GÜCSÜZLÜK taqətsizlik — qüvvətsizlik

Антонимы

  • GÜCSÜZLÜK GÜCSÜZLÜK – QÜVVƏTLİLİK Gücsüzlüyünü hiss edib inildədi (İ.Şıxlı); Qüvvətliliyini yoxlamağa səy göstərdi (“Ulduz”)
GÜCSÜZ
GÜCÜRLƏMƏK

Значение слова в других словарях