GÜDÜK

is. dan. Güdmə, güdmək işi.
□ Güdükdə durmaq (olmaq) – dayanıb, gizlənib güdmək.
Mən bağa girib oynayacağam, siz güdükdə olun. (Nağıl).

GÜDMƏK
GÜDÜKÇÜ

Значение слова в других словарях