GƏLDƏÇ

türk dilində gələcək, istiqbal mənalarını verməkdədir.
GERÇƏKLIK
GƏLƏCƏK