GƏRƏK

GƏRƏK I is. Lazım, zəruri, vacib. Səbr elə, ehtiyat gərək... (S.Vurğun).

GƏRƏK II is. modal Ehtimal, arzu, təkid mənalarını ifadə edir. Əziz qonaqlar gərək bizi bağışlasınlar (M.Hüseyn).

GƏR
GƏZ

Значение слова в других словарях