GECİKMƏK

гл. 1 геж хьун, вахтунда татун, геж атун; геж агакьун; вахтунда агакь тавун; 2. вахтунда тахьун, ленг хьун, геж хьун, геж атун (мес. кьуьд).
GECİKDİRMƏK
GECQAYNAYAN

Digər lüğətlərdə