GENETIKA

\[yun. Genetikos – mənşəyə aid olan\] – orqanizmlərin irsiyyəti və dəyişkənliyi haqqında təlim.
GENESIZ
GEOPOLITIKA