GENİŞLƏNDİRMƏ

расширение
GENİŞLƏDİLMƏK
GENİŞLƏNDİRMƏK

Digər lüğətlərdə