GENİŞLƏNDİRMƏK

расширять, развертывать
GENİŞLƏNDİRMƏ
GENİŞLƏNDİRTMƏK

Digər lüğətlərdə