GİCƏLLƏNDİRMƏK

baş(ını) gicəlləndirmək – gözlərini qaraltmaq, başını fırlatmaq.
Qırmızı, yaşıl, qara, sarı maykalar [Lətifin] gözündə bir-birinə qarışır, başını gicəlləndirirdi. H.Seyidbəyli.

GİCƏLLƏNDİRMƏ
GİCƏLLƏNMƏ

Значение слова в других словарях