GİCƏLLƏNMƏ

Gicəllənmək”dən f.is.

Синонимы

  • GİCƏLLƏNMƏ sarsılma — karıxma — çaşma — fırlanma
GİCƏLLƏNDİRMƏK
GİCƏLLƏNMƏK

Значение слова в других словарях