GİCƏLMƏK

чувствовать головокружение
GİCƏLLƏNMƏK
GİCƏLTMƏK

Digər lüğətlərdə