GİCƏLTMƏK₁

bax gicəlləndirmək.
…Tənbəkidə nikotin adlı şey var ki, adamın başını gicəldir, qusmağı gəlir, əl-ayağı titrəyir. H.Zərdabi.

GİCƏLTMƏ₃
GİCƏLTMƏK₂

Значение слова в других словарях