GİCBƏSƏR

bax gicbeyin.

Синонимы

  • GİCBƏSƏR gicbəsər bax gic
  • GİCBƏSƏR səfeh — yüngül — dəmdəməki

Антонимы

  • GİCBƏSƏR GİCBƏSƏR – AĞILLI Gicbəsərin biridir (“Azərbaycan”); Vəzifə elə bir qüvvədir ki, ağılsızı ağıllı, çirkini gözəl, qocanı cavan göstərir (İ

Этимология

  • GİCBƏSƏR Gic (fırlanma) və bisər (farsca: başsız) kəlmələrindən əmələ gəlib, “sarsaq” anlamını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov
GİCBEYİNLİK
GİCBƏSƏRLİK

Значение слова в других словарях