GİCİŞDİRMƏK

icb. Gicişmə hissi doğurmaq, qıcıqlandırmaq, qaşındırmaq, təxərrüşə gətirmək.
…Sarıköklü pitinin ətri çayxanaya dolmağa və Qədim dayının burnunu gicişdirməyə başladı. S.Rəhimov.

GİCİŞDİRMƏ
GİCİŞMƏ

Значение слова в других словарях