girov

Daşınar əşyalara (ipoteka obyekti olan daşınar əşyalardan başqa) əşya hüquqlarının məhdudlaşdırılması

giriş gömrükxanası
girov kağızı

Значение слова в других словарях