HƏLİM

HƏLİM I is. Plovun suyu, düyü suyu; şorba. Çörəyi götürməyəcəyik, qoy dustaqlar həlim içsinlər (S.Rəhimov).

HƏLİM II sif. [ ər. ] Yumşaq xasiyyətli, mülayim. Yumşaq təbiətli bu həlim insan; Deyərdin, quşa da daş ata bilməz (B.Vahabzadə).

HESAB
HƏNA

Значение слова в других словарях