HESAB

HESAB I is. [ ər. ] Haqq, intiqam. Ağlatmaz yandığım cinayət məni; Fəqət tarix səndən alacaq hesab! (M.Müşfiq).

HESAB II is. [ ər. ] riyaz. Riyaziyyat fənlərindən birinin adı. Bizim hər gün hesab dərsimiz var.

HAVALI
HƏLİM

Значение слова в других словарях