HAÇANDAN-HAÇANA

zərf Nəhayət, axırda, çox vaxt keçəndən sonra. Haçandanhaçana gəlib çıxdı.
[Gülnaz] haçandanhaçana xatırladı ki, bu gəncə parkda iki-üç dəfə rast gəlmişdir. İlkin.
Həsrət haçandanhaçana gözlərini kağızdan ayırıb dilləndi. B.Bayramov.

HAÇAN
HAÇASAQQAL

Значение слова в других словарях