HA

Ziddiyyət bildirən ədat – ki.
Nə olsun, adımız olubdur qoçaq; Ceyran ha deyilik ovçudan qaçaq. H.K.Sanılı.

HA₃
HABELƏ

Значение слова в других словарях