HAKƏZA

zərf [ ər. ] köhn. Beləcə, bu surətdə.
HAİZ
HAKİM

Значение слова в других словарях