HALİ ETMƏK

Xəbərdar etmək, agah etmək, məlumat vermək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

HALI
HALİ ƏRƏB

Значение слова в других словарях