HANCARA

Necə? nə cür? Bəzən hara, hansı tərəfə? mənasında da işlənir. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Dedi, əyə, hancara olmasa, insan öyladıdı, onun da ürəyi, diləyi var, biznən tərs gətirməyinə baxma. (“Pərizad xanımın Çənlibelə gəlməyi”) (İ.A., B.A.)

HAMPA
HANCARI