HAQLILIQ

сущ.
1. справедливость
2. правота
HAQLI
HAQPƏRƏST

Digər lüğətlərdə