hava gəmisi

I

Hava ilə qarşılıqlı təsir hesabına atmosferdə qalan (yer və su səthindən əks olunan hava ilə qarşılıqlı təsir istisna olmaqla) hər hansı aparat

II

təyyarə

Yer və ya su səthindən əks istiqamətdə hərəkət edən havanın reaksiyası nəzərə alınmamaqla hava ilə öz qarşılıqlı təsiri hesabına atmosferdə qalan uçuş aparatı

hava əlaqələri
hava gəmisinə baxış