İCLASBAZLIQ

is. Çox iclas çağırma, çox iclas etmə; iclas etməyi, çox iclasa getməyi sevmə (mənfi mənada işlənir).
İCLASBAZ
İCLASÇI

Значение слова в других словарях