İDARƏLƏRARASI

is. Müxtəlif idarələr arasında olan, aparılan, cərəyan edən. İdarələrarası yazışma.
İDARƏLƏNMƏK
İDARƏLİ

Значение слова в других словарях