İFTADƏ

f.sif. [ fars. ] klas. Düşkün, mübtəla.
Bu fəxr yetər kim mənə, iftadeyi-eşqəm; Sal başıma bir sayə hümayi-kərəmindən. Ə.Vahid.

İFŞAEDİCİLİK
İFTADƏLİK

Значение слова в других словарях