İHATƏ

bax əhatə.
Qalıbdır firqeyi-islam dalda cümlə millətdən; İhatə eyləyiblər başqalar elm ilə dünyanı. S.Ə.Şirvani.
Qanlı şəhər görünməyir, etmiş ihatə çən, duman. Ə.Nəzmi.

İHANƏT
İXLAS

Значение слова в других словарях