İKİDORLU

двухмачтовый
İKİDİLLİLİK
İKİELEMENTLİ

Digər lüğətlərdə