İKİDORLU

sif. dəniz. İki doru olan. İkidorlu gəmi.
İKİDİVARLI
İKİDÜYMƏ

Digər lüğətlərdə