İLBAŞI

elin başçısı, yurdun rəhbəri; dövlət başçısı.
İLARSLAN
İLDAR