Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

 • İMAD

  dirək, dayaq, sütun

  Полностью »
 • İMADƏDDİN

  dinin dirəyi, dinin sütunu; dinin dayağı

  Полностью »
 • İMAM

  qabaqda gedən, lider, dini işlərə baxan ruhani; məzhəb və təriqət başçısı

  Полностью »
 • İMAMALI

  imam Əli, imam Alı

  Полностью »
 • İMAMCAN

  imamın canı, imamın ürəyi

  Полностью »
 • İMAMƏ

  qabaqda gedən, lider, dini işlərə baxan ruhani; məzhəb və təriqət başçısı

  Полностью »
 • İMAMƏDDİN

  dinin imamı, dinin başçısı

  Полностью »
 • İMAMƏLİ

  imam Əli, imam Alı

  Полностью »
 • İMAMƏT

  imamlıq, məzhəb işlərinə rəhbərlik etmə, dini rəhbərlik, imam vəzifəsi

  Полностью »
 • İMAMHƏSƏN

  qabaqda gedən Həsən; lider Həsən

  Полностью »
 • İMAMHÜSEYN

  qabaqda gedən Hüseyn; lider Hüseyn

  Полностью »
 • İMAMXAN

  bax: İmam və Xan

  Полностью »
 • İMAMİR

  qabaqda gedən əmir; lider əmir

  Полностью »
 • İMAMİRƏ

  qabaqda gedən əmir; lider əmir

  Полностью »
 • İMAMQULU

  bax: İmam və Qulu

  Полностью »
 • İMAMNƏZƏR

  bax: İmam və Nəzər

  Полностью »
 • İMAMVERDİ

  imam verdi, imamın bəxşişi

  Полностью »
 • İMAMYAR

  imamın dostu, imamın yoldaşı

  Полностью »
 • İMAMZADƏ

  imam oğlu, imam övladı; etiqaddan törəmiş

  Полностью »
 • İMAN

  inanma, dərin inam, etiqad

  Полностью »
 • İMANALI

  Əli etiqadı, Alı inamı

  Полностью »
 • İMANƏLİ

  Əli etiqadı, Alı inamı

  Полностью »
 • İMANXAN

  bax: İman və Xan

  Полностью »
 • İMANQULU

  İmanın qulu, imanın köləsi

  Полностью »
 • İMANVERDİ

  imanın verdiyi, imanın bəxş etdiyi

  Полностью »
 • İMANYAR

  «iman» (etiqad) və «yar» (dost, tay, bərabər) sözlərindən yaranmış, «etiqada bərabər, inama bərabər» deməkdir

  Полностью »
 • İMAR

  yəhər; qoşqu ləvazimatı

  Полностью »
 • İMAŞ

  “İmam” və “İman” ilə başlanan adların əzizləmə forması

  Полностью »
 • İMDAD

  kömək, yardım; dada çatmaq

  Полностью »
 • İMDADİ

  köməyə, yardıma aid olan

  Полностью »
 • İMİR

  şah arı, hökmdar arı; türk tayfalarından biri

  Полностью »
 • İMKAN

  mümkün olma; mümkünlük

  Полностью »
 • İMKANƏ

  mümkün olma; mümkünlük

  Полностью »
 • İMRAN

  məskunlaşma; abadlıq, tərəqqi, mədəniyyət

  Полностью »
 • İMRANƏ

  məskunlaşma; abadlıq, tərəqqi, mədəniyyət

  Полностью »
 • İMRƏ

  «emre» sözündəndir, aşiq, eşqə mübtəla; böyük qardaş» deməkdir

  Полностью »
 • İMRƏLİ

  imir tayfasından olan Əli

  Полностью »
 • İMRƏN

  qibtə etmək; görülən bir şeyi istəmək hissi

  Полностью »
 • İMRİ

  şah arı, hökmdar arı; türk tayfalarından biri

  Полностью »
 • İMRİBƏY

  arı bəy; sancan bəy; imir tayfasından olan bəy

  Полностью »
 • İMRİXAN

  arı xan; sancan xan; imir tayfasından olan xan

  Полностью »
 • İMRİZ

  bu gün (bax: Emruz)

  Полностью »
 • İMRUZ

  bu gün (bax: Emruz)

  Полностью »
 • İMRUZƏ

  bu gün (bax: Emruz)

  Полностью »
 • İNAD

  əzm, dəyanət, səbat

  Полностью »
 • İNAL

  hakim, hökmdar; xanzadə; dost, yoldaş

  Полностью »
 • İNALXAN

  hakim xan, hökmdar xan; xanzadə; dost xan

  Полностью »
 • İNALŞAD

  hakimin varisliyə hüququ olmayan oğlu; hökmdar oğlu

  Полностью »
 • İNALTƏKİN

  hökmdarın varisi; hakimin varisliyə hüququ olan varisi. İnam inanma, etibar

  Полностью »
 • İNANC

  inanma, inam, etibar; hamıya inanma; etiqad

  Полностью »