Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

 • İTAYƏT

  tabe olma, boyun əymə, sözə baxma; üzüyola olma

  Полностью »
 • İTTİFAQ

  birləşmə; birgə fəaliyyət üçün razılaşma.

  Полностью »
 • İYİSOY

  nəcib nəsilli; tanınmış nəsildən olan

  Полностью »
 • İZAFƏT

  əlavə, artıq

  Полностью »
 • İZAHƏT

  aydınlaşdırma, şərh etmə, bəyan etmə

  Полностью »
 • İZDİHAM

  insan kütləsi, çox qələbəlik, çoxlu adam

  Полностью »
 • İZZƏDDİN

  dinin şərəfi, dinin namusu, dinin qeyrəti

  Полностью »
 • İZZƏT

  hörmət, şərəf, etibar; namus, qeyrət, ismət

  Полностью »
 • İZZƏTAĞA

  bax: İzzət və Ağa

  Полностью »
 • İZZƏTƏLİ

  Əli hörməti, Əli şərəfi

  Полностью »
 • İZZƏTQULU

  hörmətin qulu, şərəfin köləsi

  Полностью »
 • İZZƏTULLA

  Allahın hörməti, Tanrının şərəfi

  Полностью »
 • İZZİXAN

  səbirli, ləyaqətli, dözümlü xan; dəyər, etibar və hörmət ilə bağlı olan xan

  Полностью »
 • KABUL

  t. bacarıqlı; əf. mal anbarı, Əfqanıstanın mərkəzi

  Полностью »
 • KABUS

  qarabasma; dəhşət

  Полностью »
 • KAFİƏDDİN

  dini qane edən, din üçün yetərli

  Полностью »
 • KAHİN

  qədim Misir və israillilərdə qeybdən xəbər verən ruhani

  Полностью »
 • KAHYA

  «kahya» sözündən olub «kəndxuda, kəndin başçısı deməkdir

  Полностью »
 • KAİN

  qədim Misir və israillilərdə qeybdən xəbər verən ruhani

  Полностью »
 • KAİR

  bax: Qahir

  Полностью »
 • KALAM

  hikmətamiz söz, nəsihətamiz ifadə

  Полностью »
 • KAMAL

  yetkinlik, kamillik

  Полностью »
 • KAMALƏ

  yetkinlik, kamillik

  Полностью »
 • KAMALƏDDİN

  dinin kamilliyi, yetkinliyi

  Полностью »
 • KAMALLI

  yetkin olan, nöqsansız, bilikli, əxlaqlı, mənəviyyatca tam olan

  Полностью »
 • KAMAN

  ox atmaq üçün istifadə olunan kaman; musiqi aləti

  Полностью »
 • KAMANDAR

  kamanla silahlanmış, ox atan (Rus-Avropa mənşəli komanda, komandir, komandan, komendant və s. kimi sözlər də "kaman" ilə əlaqədardır

  Полностью »
 • KAMANƏ

  ox atmaq üçün istifadə olunan kaman; musiqi aləti

  Полностью »
 • KAMANXAN

  kaman kimi xan; kaman çalan xan

  Полностью »
 • KAMANNUR

  kamanın nuru; kamanın işığı, sehri

  Полностью »
 • KAMANYAR

  kamanın dostu, kamanın yoldaşı

  Полностью »
 • KAMANZAR

  kamanın iniltisi, naləsi

  Полностью »
 • KAMANZƏR

  kamanın iniltisi, naləsi

  Полностью »
 • KAMAYIL

  kam (arzu, məqsəd, istək, məram) və “ayıl” felindən yaranmış və “arzum, ayıl” mənasındadır

  Полностью »
 • KAMBAY

  bax: Qambay//Qanbay

  Полностью »
 • KAMİ

  istək, dilək, arzu; amal, məqsəd, murad, məramla bağlı olan

  Полностью »
 • KAMİBƏY

  istək, arzu ilə həyata gələn bəy

  Полностью »
 • KAMİXAN

  istək, arzu ilə həyata gələn xan

  Полностью »
 • KAMİL

  yetkin, bitkin; mükəmməl

  Полностью »
 • KAMİLBƏY

  Kamil bəy; yetkin bəy, kamil bəy

  Полностью »
 • KAMİLƏ

  yetkin, bitkin; mükəmməl

  Полностью »
 • KAMİLLA

  yetkin, bitkin; mükəmməl

  Полностью »
 • KAMİRAN

  arzusuna nail olan, bəxtiyar, kam alan

  Полностью »
 • KAMRAN

  arzusuna nail olan, bəxtiyar, kam alan

  Полностью »
 • KAMYAB

  kamına çatmış, arzusuna yetmiş

  Полностью »
 • KANBAY

  bax: Qambay//Qanbay

  Полностью »
 • KANTEMİR

  bax: Qantemir

  Полностью »
 • KANTƏMİR

  bax: Qantemir

  Полностью »
 • KAPİTAN

  zabit rütbəsi və bu rütbəni daşıyan şəxs

  Полностью »
 • KARLEN

  “Karl” (Marks) və “Lenin” adlarının ilk hecalarından yaranmışdır; İngiliscə insan; ər; mərd; igid deməkdir

  Полностью »