İLNAMƏ

ilin (ölkənin, elin, vilayətin) məktubu; ilin kitabı.
İLMANƏ
İLNAR