İMAMƏT

is. [ ər. ] din. İmamlıq.
Vaxta ki, ona imamət verilib, o hər şeyi bilər. Ə.Haqverdiyev.

İMAMCÜMƏ
İMAMLIQ

Значение слова в других словарях