İMAMLIQ

is. din. İmam vəzifəsi, imam rütbəsi. İmamlıq etmək.
İMAMƏT
İMAMZADƏ

Значение слова в других словарях