İONLAŞDIRMAQ

f. fiz. İon əmələ gətirmək, ion doğurmaq, ion törətmək. Qazı ionlaşdırmaq. Havanı ionlaşdırmaq.
İONLAŞDIRMA
İONLAŞMA

Значение слова в других словарях