İSKƏLƏ

порт, пристань
İSİTMƏLİ
İSKƏNCƏBİ

Digər lüğətlərdə